DDB House nya kontor, Stockholm

Vi har fått i uppdrag att ta fram ett nytt koncept för reklambyrån DDB House nya kontor i Stockholm.