Gårdshus, Grev Magnigatan

För gårdshuset på Grev Magnigatan ritades ett infill-projekt på uppdrag av BRF. Vi skissade på hur man kunde bygga på en liten outnyttjad del av gården för att skapa större bostadsyta, där nya delen blev en tillbyggnad till vardera lägenhet. Fasaden mot gatan var oförändrad, men tillbyggnaden moderniserade uttrycket i fasaden mot gården.