Radhus nyproduktion i Bromma

Nyproduktion av 10 radhus på en kuperad tomt i Bromma. Vi arbetade fram skisser, som i ett första skede att visa kommunen.

Tomten ligger i ett område i Bromma där det finns några ateljévillor, som detta projekt är inspirerat av.  Baksidan vänder sig mot ett naturområde, och vi har arbetat mycket med hur terrasserna ska kopplas mot skogen. Terrasserna är nedsänkta och indragna så de är skyddade och privata men har samtidigt kontakt med naturen. Det är planerat för en separat lägenhet i bottenvåningen som kan vara uthyrningsdel eller generationsboende.

I nyproduktionsuppdrag är ekonomin viktig. Vi ritar kvalitativa bostäder med effektiva planlösningar som utnyttjar kvadratmetrarna optimalt. De ska vara rationella och enkla att bygga. Vi vill att projektet ska tillföra kvalitet till området, något som kommunerna tittar på i ansökan.

003a

01a