Ombyggnation av miljonprogramshus i Spinnsidan, Östberga

I samarbete med Stoft Projektledning gestaltar vi renovering och ombyggnation av tre miljonprogramshus i Östberga. I projektet ingår design av innergårdarna, balkonger, entré, trapphus och fasadrenovering.