Taklägenheter Kungsholmen

Enflo ritar nya taklägenheter på Kungsholmen.

Det man normalt sett fått göra när man bygger på våningar på ett existerande hus, är att göra en indragen takpåbyggnad som inte går ända fram till fasadlivet. Detta förslag är en anpassning för att tillgodose detta krav, samt att det rent formarkitektoniskt ska passa ihop med det gamla huset. Kommunen tyckte var detta var en attraktiv lösning, samtidigt som lägenheterna var bra utformade så att man skulle kunna få bygga fler kvadratmetrar – vilket ger exploatören en bättre ekonomi i projektet.

plan-1-1

fasad-polhemsgatan-1

OriginalWireframeDiagramFinal