Tillbyggnad, gårdshus, Frejgatan

En tillbyggnad på till gårdshus på Frejgatan, där tillbyggnaden på innergården kopplar ihop gårdshuset med gathuset. Den nya delen innehåller matsal med uteplats.

Uppdraget var att koppla ihop gårdshuset med en liten lägenhet i gathuset för att skapa en större totalyta i lägenheten. Vi ritade en modern glaslåda i innerstan på prickad mark, som man vanligtvis inte får bygglov till, men då Stadsbyggnadsnämnden tyckte det var väl utformat gavs bygglov trots byggförbud.