Jens Enflo är utbildad på KTH Arkitektur, Nyckelviksskolan och TU Delft i Holland. Efter anställningar i Köpenhamn och Stockholm startades Enflo Arkitekter med ambitionen att skapa arkitektur med tydliga influenser från hemlandet Danmark. Kontorets projekt präglas av en skandinavisk estetik med internationell influenser, funktionell enkelhet, omsorg om rum detaljer och material. Det finns en tydlig tanke bakom allt vi gör, oavsett om det gäller en villa eller ett kontor.