Villa på havsnära tomt i Svinninge

1. Ett första möte

Vi träffas och går igenom dina önskemål och behov, diskuterar möjligheter och utmaningar. Vi på Enflo Arkitekter beskriver hur projektet genomförs från början till slut och gör en budget för vårt arbete. Detta är helt kostnadsfritt.

2. Startmöte

Tillsammans tittar vi på tomten/husets förutsättningar och skapar tillsammans en önskelista med allt som du vill att det färdiga hemmet ska innehålla. Vi analyserar platsens förutsättningar, hur solen rör sig, vindförhållanden, vegetation, utsikt, möjliga uteplatser, grannar, topografi, markförhållanden, detaljplanen – alla faktorer vi som arkitekter tar hänsyn till i skapandet av ditt framtida drömboende.

3. Skissförslag

Du får ett första utkast som visar planlösning och byggnadsvolym i 3D – ett pedagogiskt material för att du ska förstå hur huset uppfyller dina önskemål och hur det förhåller sig till sin omgivning. I detta tidiga skede kommer du med dina synpunkter och sedan arbetar vi oss fram till ett förslag som du är nöjd med.

4. Bygglovsritning

Ritningar färdigställs för bygglovsansökan. Vi sammanställer Planer, sektioner, fasader, situationsplan och detaljer i enlighet med kommunens krav.

5. Projektering

Vi upprättar det ritningsmaterial som behövs för byggnation, som innehåller allt gällande konstruktion, material, detaljer, badrum, kök, belysning, trädgård, inredning. Enflo Arkitekter tar gärna hand om hela projektet så att slutresultat blir så bra som du har tänkt.

6. Projektledning, upphandling och färdigställande

Vi handlar upp en byggfirma och följer bygget från början till slut med regelbundna byggmöten.